Fagene på forskerlinja

Alle forskjellene mellom vanlig studiespesialisering og denne studieretningen.

Forskerlinjas fagsammensetning passer ekstremt godt for deg som er glad i realfag. Uansett hva du ønsker å studere gir realfag en god forståelse på hvordan ting henger sammen i verdenen rundt oss. Ved å velge forskerlinja får du alt av realfag du måtte trenge for å søke deg inn på et hvilket som helst studium. I tillegg får du maks antall ekstra studiepoeng, noe som kan gi deg en konkurransefordel med tanke på strenge opptakskrav til for eksempel medisinstudier.

Det er en fordel å ha en god karakter i matte, siden det to valgene du har i førsteklasse står mellom matte 1T eller R1, i motsetning til vanlig studie der man kan velge mellom 1P og 1T. R1 matematikk forutsetter gjennomført løp i 1T.

I andre klasse har vi på forskerlinja, i motsetning til andre studiespesialiserende klasser, fast løp med visse realfag. Dette styrker samholdet i klassen der programfagene fungerer som fellesfag. Man lærer seg å jobbe sammen som gruppe på en utmerket måte, noe man får ekstremt god bruk for på senere basis.

1. VGS

I første klasse kan du forvente et spenningsspekket år med massevis av forsøk, prosjekter og ekskursjoner. Du vil bli overrasket over hva bedrifter er i stand til å vise fram og hvordan praktisk læring kan være et forfriskende utpust i en ellers kanskje travel hverdag.

Av fag i første klasse kan vi tilby engelsk, samfunnsfag, norsk, geografi, matematikk (1T/R1), naturfag, kroppsøving og fremmedspråk.

Fag Timer Prosent
Biologi 5 14%
Engelsk 5 14%
Fremmedspråk 4 11%
Geografi 2 6%
Kroppsøving 2 6%
Matematikk (1T/R1) 5 14%
Naturfag 5 14%
Norsk 4 11%
Samfunnsfag 3 9%
Sum 35 100%
2. VGS

I andre klasse kan forskerlinja by på nye spennende utfordringer. Med fysikk, kjemi og matematikk (R1/R2) står oppgavene i kø, men likevel tror vi det mer praktisk rettede realfaget teknologi og forskningslære kan gi en morsom og forfriskende vri på skolehverdagen.

Fagene i andre klasse: Norsk, historie, fremmedspråk, kroppsøving, matematikk(R1/R2), teknologi og forskningslære 1, kjemi 1 og fysikk 1.

Fag Timer Prosent
Fremmedspråk 4 13%
Fysikk 5 16%
Historie 2 6%
Kjemi 5 16%
Kroppsøving 2 6%
Matematikk (R1/R2) 5 16%
Norsk 4 13%
Teknologi og forskningslære 5 16%
Sum 32 100%
3. VGS

I tredje klasse står du endelig fritt til å velge selv hvilken retning du vil gå. Du har 10 timer i uka du kan følge to programfag etter eget ønske. Det er mange av disse, men noen av dem er IT, fremmedspråk og engelsk, samt biologi, fysikk, kjemi og matematikk for tredje klasse.

I tredjeklasse vil timeplanen inneholde fagene historie, religion, norsk og kroppsøving, teknologi og forskningslære 2, samt to valgfrie programfag.

Fag Timer Prosent
Historie 4 13%
Kroppsøving 2 7%
Norsk 6 20%
Religion 3 10%
Teknologi og forskningslære 5 17%
Valgfritt programfag 1 5 17%
Valgfritt programfag 2 5 17%
Sum 30 100%

Forskerlinja

Denne siden driftes av engasjerte elever ved forskerlinja årskull 2003. Les mer...

Get social

Følg med på sosiale medier:

Alt innhold på denne siden er orginalt innhold med opphavsrett tilhørende Forskerlinja på vågsbygd.

© 2021 Forskerlinja Vågsbygd Videregående | Versjon 1.0.4